Szín-és szénjegyzetek

Krajcsovics Éva rajzaihoz

 Egy kendővel lehúzza a polcra rakódott finom porréteget, mint a régész az agyagtáblákról, vagy a vulkáni hamuval belepett pompeji világról.
Keskeny résen világít be a fakó napfény, lefújja a fehér terítőre hullott virágport. Felsöpri a barna padlóról a szürke port. Eltolja a fekete lábtörlőre szitált vékony hóhártyát. Mozgatja a szénrudat, serceg a papíron a féltenyérnyi felület létrejötte. Létre vagyunk (ide)hozva, létre hozunk. Nem színbe mártott bársony, hanem színből születő. ...

Európai festő-tanú a múlt századból

Orbán Dezső emlékkiállítás, Győr
(Új Művészet, 2010. január)

 „…Gulácsy unszolására első éves egyetemista koromban én is beküldtem egy képet a Műcsarnokba, amit elfogadtak. …bár kijártam a négy évet az egyetemen, mint matematika-fizika szakos tanárjelölt, minden érdeklődésem a festészet felé fordult.” E szavakkal írt első lépéseiről több mint nyolcvan éves művészi pályája kezdeteire emlékezve Orbán Dezső. A 125 éve született festő életműve még sosem szerepelt olyan átfogó kiállításon szülővárosában, Győrben, mint most. A Városi Művészeti Múzeum Esterházy-palota épületének három terme mutatja be a hatalmas œuvre jól rendezett, méltó válogatását.

Foltot ejteni, szépen...

 Kelemen Benő Benjámin 
"Bizonyos foltok" című  kiállítása 
(Új Művészet, 2010. január)

 …vagy rendesen firkálni, ez így nem tűnik összeegyeztethetőnek, első hallásra. Szimmetriát létrehozni, aztán kicsit kibillenteni. Rendes kört húzni, aztán belefröcskölni, szép, finom, míves drapériát rajzolni, majd melléfirkálni. Kelemen Benő Benjámin valami ilyesmit művel, előre kitervelten, különös alapossággal, visszaesőként. Látszólag szélsőséges jelhagyási módokat, vagy inkább grafikai szélsőértékeket társít, egyre letisztultabban, ha úgy tetszik mind egyszerűbben, mind szikárabban.

Érzéki geometria

Sean Scully kiállítása Veszprémben
(Balkon, 2009 / 11.)

Olyan nincs. Vagy érzéki, vagy geometria. Vagy emocionális, vagy racionális. Pedig Sean Scully festészetében ez a kettősség együtt van, nem ütköztetve, hanem egymásba lényegülve, nem társítva, hanem ötvözve. Ilyen közelítésben Scully piktúrája egylényegű, ha nem jelentene nyelvünkben sajnálatosan negatívumot, azt mondhatnánk, együgyű piktúra. A legújabb tárlatához készült album címe is Érzelmek és struktúrák. A világszerte ismert festő művei számos ország számos városa után most a hazai „királynék városá”-ban szerepeltek.

Ittlétünkről, átutazóban

Somorjai Kiss Tibor Transit című kiállítása 
a somorjai At Home Gallery-ben  
(Új Művészet, 2009. november)         

[hely] A Duna szlovákiai túlpartján, a csallóközi Somorja volt kereskedőnegyedében áll a huszadik század elején épült kis zsinagóga, mely közel másfél évtizede immár kiállításoknak, installációknak, koncerteknek ad helyet, At Home Gallery néven. Belső terét szerencsére meghagyták a maga finoman pusztuló, historikus-orientális díszeivel, így nem egy steril kiállítótér, hanem egy időrétegeivel halkan recitáló, spirituális hely. Az itt kiállító Somorjai Kiss Tibor örök tranzit-utas: Pozsonyban született, Somorján nőtt fel, Lipcsében járt művészeti főiskolára, Budapesten él. Somorjai Kiss Tibor egész eddigi grafikai ténykedése szoros kapcsolatban van a fénnyel és az árnyékkal, ezek minden egzisztenciális-filozofikus tartalmával együtt. Festményein és litográfiáin kis árnyként testet öltő alakok rohannak el, állnak tétován, mindannyiunk magányát, kiszolgáltatottságunkat, létünket firtatja, szemcsés, bársonyos fényű, de csupasz és rideg terek, lépcsők, átjárók valójában szalad vagy álldogál egy-egy (mindig egy) alakja. ...