Kincs, ami van

Kincsek Kelet-Szlovákiából
(Új Művészet, 2009. július)

 
Ritkán ad otthont vidéki múzeumunk olyan „nem trendi” művészettörténeti csemegének, jelentős volumenű válogatásnak, mint amilyet a közelmúltban a Szombathelyi Képtár tálalt méltóképpen a közönségnek. Kincsek Kelet-Szlovákiából címmel főként felvidéki templomokból előkerült gótikus és barokk szobrok, táblaképek és kézműves tárgyak szerepeltek a Kelet-Szlovákiai Múzeum jóvoltából Szombathelyen. Az iménti intézmény Kassán 1872-ben „Felső-Magyarországi Múzeumi Egylet” néven alakult, Szlovákia legrégebbi és legjelentősebb múzeumai közé tartozik...

Foltba oltva

Klimó Károly gyűjteményes kiállítása
(Új Művészet, 2009. július)
 
 
Sok szónak van irodalmi és közhasználatú másodlagos jelentése, így a folt-ejtés és beoltás-oltottság is többrétegű többlettartalmakat hordoz(hat). Klimó Károly festészetét úgy tűnik, igazán jól fémjelzi ez az alliterációs szókapcsolat, mert bár piktúrája alapján nem mondható például Rothko közeli rokonának, mégis folt-ejtése és festészetbe oltása, illetve annak sajátságai határozzák meg őt leginkább. Súlyos és könnyed, brutál és frivol foltok feszülnek egymásnak dinamikusan vagy simulnak össze békésen Klimó képein. Rajzi és festői elemek, gyűrt és gyötört felületek, kozmikus és mikrokozmikus tartalmak jelentik ki vagy vetik fel önmagukat. Kis intim enteriőrökben egzisztálnak, vagy megdolgozott síkokat rendeznek át, töltenek meg jelentéssel tárgyiasságuktól majdnem végsőkig megfosztott fragmentumok és/vagy tárgyiasulnak újra. Oldott foltok és szikár firkák fedik és szövik át-meg át egymást. Bizánci szakralitás, középkori dekorativitás, a gyermekrajzok őszintesége egyaránt felfejthető Klimó Károly munkáin.

A töredék ünnepei

Budaházi Tibor kiállításai
(Új Művészet, 2009. június)
 
Az iszlám vagy tibeti imamalom morzsolgatása, a keresztény rózsafüzér ismétlődésekre (is) építő ima-láncolata, mélyről fakadó és mélyre elültetett szövegek mormolgatása, mind belső erőket megmozgató, transzcendens kapocs sokak számára. Lássuk be, mindannyian teremtünk hasonló helyzeteket, melyekben az ismételgetés fontos szerephez jut. Budaházi Tibor is sokszor ismétel – ami aztán persze sosem ugyanaz, sosem ugyanannak a reprodukciója, klónja - művészetét is frissen tartja, sajátosra élesedett-élesített szemmel keres. ...

A romnak támasztott létra

Arte in memoria 5 – Ostia Antica zsinagógája / Róma
Balkon, 2009 / 4

Ostia az ókori Róma kikötője és előretolt katonai állása volt – forgalmas, kulturális, vallási, szolgáltatási szempontból tarka és eleven település, az akkori világ legnagyobb városának tengeri kapuja. Ostia Antica romvárosának határában állt I. századi zsinagógája - valószínűleg kontinensünk egyik legkorábbi zsidó szakrális épülete, - mely teljesen kívül esett a metropolisz vérkeringésén, mondhatni periférikus helyre épült. A zsinagóga maradványainál rendezik meg évek óta az Arte in memoria nemzetközi kortárs képzőművészeti kiállítást-installációt, melynek kurátora Adachiara Zevi. ...

Rómainak és újmetafizikusnak lenni

 
De Chirico és a Múzeum című kiállítás
Róma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna
 
Kevés városa van a világnak, amely annyi jelentés-telített réteget hordozna, mint Róma, ezért lehet egyszerre nagy ajándék és nagy kihívás errefelé alkotónak lenni a huszadik században és manapság. A 30 éve elhunyt festő, Giorgio de Chirico életművét és személyiségét e fenti viszonylat felől érdemes közelíteni és lehet megérteni leginkább. Ez a harmonikusnak vagy romantikusnak sejthető viszony „város és fia” között, az élete nagy részét az Örök Városban töltő művész számára azonban meglehetősen konfrontatív módon alakult, legalábbis alkotói szempontból. Ennek legfőbb oka nem de Chirico görög származása, hanem éppen a hagyományokra és művészeti örökségre való friss és merész rálátása, ugyanakkor igen tradíció-tisztelő, -integráló munkássága, illetve egy igen nyers és kesernyés hangnemű 1919-es cikke volt...