Kép-levelek az utókornak

Ölveczky Gábor grafikáiról / Műhely, 2008.

Nincs annyira nehéz dolga a kommentáló sorok írójának, mert tiszta, világos, egyértelmű képi nyelvet kell szavakba öntenie. Aki Ölveczky világát akarja megismerni, az sincs nehéz helyzetben, mert a széles publikum elé kerülő igényes és jellegzetes plakátjaival, kiadványterveivel gyakran találkozhat, bár ő leginkább Komáromnak és környékének grafikai arcát formálja évtizedek óta, megalkuvásokat nem ismerő következetességgel és minőséggel, ismert és elismert országos szakmai megméretéseken is. Eközben sok mai önjelölt arculattervező és életművész előszeretettel válogat a számítógépükön vagy az interneten lévő készletekből, ezért olyan sok a sztereotip, igénytelenül arrogáns reklám és felületes, hazug mű.  ...
 

A Konok-gyűjtemény

Konok Tamás magángyűjteménye a győri Városi Képtárban /Esterházy Palota/, ÚjMűvészet, 2008.nyár I.

Az ismert és elismert festőművész, ha nem is tartotta titokban kortársai gyűjtését, még nem szerepeltette eddig együtt gyűjteményét. Konok Tamás tehát kontinens-és ország-szerte, európai súlyú festészetéről, nem pedig európai merítésű gyűjteményéről vált ismertté. A budapesti születésű, de győri származású művész először tehát a folyók városában mutatta be az utóbbi négy évtizedben összegyűlt kollekcióját, 50 év – Nyugat-európai képzőművészet címmel.

Indulat-rajzolatok, meditatívan

M. Nádler Tibor kiállítása a Kiscelli Múzeumban, Balkon, 2008/2

 A Kiscelli Múzeum Oratóriumának sárgás és fehér boltívei alatt lógtak Nádler Tibor talán utolsó festményei. Indulatokat és racionalitást egyidejűleg hordozó művekkel van dolgunk, melyek rendkívül tömör – ez által sokmindent tömörítő – jellegük révén transzcendens kapcsolatkereső felületekként, sajátos ima-objektumokként egzisztálnak. Tehát mindenképp keresnivalójuk van egy oratóriumban, ráadásul színviláguk is az okker-vörös, illetve fekete-fehér tartományban egzisztál. Ugyanakkor elsősorban önmagukat demonstráló festészeti dolgokról, „haszontalan” szellemi tárgyakról van szó, melyek egyszerű, súlyos felvetéseket hordoznak: fentet és lentet, egymás előtti-mögötti-alatti-fölöttiséget jeleznek. Nádler nem definiál, hanem felvet, jelez, miáltal automatikusan festészeti öndefiníciót valósít meg. ...

Hűlt helyek kutyákkal, emberekkel

Muzsnay Ákos kiállítása a Komáromi Kisgalériában, ÚjMűvészet 2008 / II

A Komáromi Kisgaléria, három évtizede immár, színvonalas, üde oázis, sziget a szárazföldben, illetve a parton. A Duna összeköti, de az államhatár kettészeli Komáromot, így az ideáti város kevés olyan kulturális hellyel rendelkezik, ahol például méltón tálalt és körített képzőművészeti kiállítások lehetnének. Itt a Csokonai „Művház” udvarán lévő jó galériában, a méltatlanul elhanyagolt fizikai és szellemi környezet ellenére ugyanis működik, ami kisvárosainkban ritka: gyakran jelentős művészek állítanak ki, a tárlatokat igényes színes plakátok, meghívók propagálják. A közelmúltbeli évfordulóhoz kapcsolódva májusban a harminc évet reprezentáló, áttekintő kiállítás nyílt, igényes katalógussal, a Galéria művészeti vezetője és a kiadványok tervezője huszonhét esztendeje Ölveczky Gábor grafikusművész.

Nemrég éppen az Almásfüzitői Timföldgyár vöröses porral átitatott, Tarkovszkij világát idéző üres, monumentális üzemcsarnokait, maradványait fotografáltam, amely után megnéztem Muzsnay Ákos vöröses derengésű, tarkovszkijos ihletettségű képeinek komáromi tárlatát, a Komáromi Kisgaléria No.216-os kiállítását. ...

Bizonyos foltok olvasatai

Kelemen Benő Benjámin munkásságáról

Nem volt igazán nehéz dolga e sorok írójának, mert egy tiszta, világos, egyértelmű képi nyelvet kellett szavakba öntenie, vagy talán épp ezért nehéz a megszólalás? Aki Kelemen Benő Benjámin alkotói világát akarja megismerni, az viszont tényleg nincs nehéz helyzetben, mert a széles publikum elé kerülő igényes és jellegzetes plakátjaival, kiadványterveivel évtizedek óta gyakran találkozhat. Elsősorban Győrnek, Mosonmagyaróvárnak és környéküknek vizuális arcát formálja tehát hosszú ideje, megalkuvásokat nem ismerő következetességgel és minőséggel. ...